Japanese Class

スポンサーリンク
Japanese Class

第006次日本学习课的Japanese BigoLive内容

这是、今天的日语学习课的内容。 每个星期三举行一次。 Bigo 编号: 24507380
Japanese Class

ครั้งที่ 009 ที่ bigolive ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสอนทุก ๆ วันพุธ เวลาตั้งแต่ 21.00-21.30 น.ไอดี:24507380

ครั้งที่ 009 ที่ bigolive ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสอนทุก ๆ วันพุธ เวลาตั้งแต่ 21.00-21.30 น.ไอดี:24507380
Japanese Class

thứ 002 nội dung của lớp học tiếng Nhật Thời gian: 21:00- 21:30,thứ 4 hàng tuần Bigo ID:24507380

thứ 002 nội dung của lớp học tiếng Nhật Thời gian: 21:00- 21:30,thứ 4 hàng tuần Bigo ID:24507380
Japanese Class

ครั้งที่ 008 ที่ bigolive ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสอนทุก ๆ วันพุธ เวลาตั้งแต่ 21.00-21.30 น.ไอดี:24507380

ครั้งที่ 008 ที่ bigolive ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสอนทุก ๆ วันพุธ เวลาตั้งแต่ 21.00-21.30 น.ไอดี:24507380
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました